No Image

TALENTS TOKYO – the result of a final selection is announced

September 28, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

TALENTS  TOKYO  ໄດ້ສຳເລັດການຄັດເລືອກຮອບສຸດທ້າຍສຳລັບປີນີ້ແລ້ວ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຕາມເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້: TALENTS  TOKYO has just finished a final selection for this year. For more information visit the below: http://talents-tokyo.jp/2016/edition-2016/talents

No Image

ເວັບໄຊສ, ເຟດບຸກ, ທວິດເຕີ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ໂຕກຽວ) Website, Facebook, Twitter run by the Japan Foundation Asia Center (Tokyo)

September 7, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ເວັບໄຊສ, ເຟດບຸກ, ທວິດເຕີ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ໂຕກຽວ) ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ (ໂຕກຽວ) ໄດ້ມີຫລາຍໂຄງການທີ່ເປີດກວ້າງ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານ ແລະ ເທດສະການງານຕ່າງໆທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ ຫລາຍໆປະເພດອີກດ້ວຍ. ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສາມາດເບິ່ງໄດ້ເວັບໄຊສຂ້າງລຸ່ມນີ້: Website:http://jfac.jp/ Facebook(Culture):https://www.facebook.com/jfasiacenter/events Twitter:https://twitter.com/jfasiacenter The Japan Foundation Asia Center […]

No Image

JFAC-VT has provided its local grant to FANGLAO Dance Company

September 6, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ບໍລິສັດເຕັ້ນຟັງລາວ ຈະໄດ້ຈັດງານ “ຊຸມຊົນໄວຫນຸ່ມທີ່ຮັກໃນການເຕັ້ນ” ຫລື UYD 2016 ຄັ້ງທີ່ 4 ຂື້ນໃນວັນທີ່ 9-10 ເດືອນກັນຍາ 2016 ນີ້ ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 15:00 ເປັນຕົ້ນໄປ. ທາງສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໄດ້ມອບທຶນສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ໂຄງການນີ້ໂດຍຜ່ານ“Small Grant Programs”ທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຂອງທຶນ “Small Grant Programs.” ໄດ້ລຸ່ມນີ້: http://jfacvt.la/grants/ […]

No Image

ບົດລາຍງານການເຂົ້າຮ່ວມງານສຳມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນຸ່ມ Nirmita Composer Workshop

August 24, 2016 Japan Foundation, Vientiane 0

ໃນວັນທີ 16 – 30 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການຈັດ ການສໍາມະນາ ນັກປະພັນເພງໄວຫນຸ່ມ Nirmita Composer Workshop ຂຶ້ນທີ່ແຂວງ ສຽມລຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Nirmita Composer Institute ແລະ Cambodian Living Art. ລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານທ່ານສາມາດຄຣິກເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ໃນທີ່ນີ້: http://jfacvt.la/wp-content/uploads/2016/08/20160816_Report.pdf