Mirai no Mirai / “ມິໄລ” ມະຫັດສະຈັນສອງໄວ

January 10, 2019 Japan Foundation, Vientiane 0

Synopsis  ເດັກຊາຍຊື່ວ່າ Kun ໄດ້ໄປພົບກັບສວນແຫ່ງເວດມົນ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ລາວສາມາດໄປທ່ອງທ່ຽວຂ້າມຜ່ານເວລາໄປພົບນ້ອງສາວຊື່ Mirai ໃນໂລກອະນາຄົດ ໃນຂະນະທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເອົາເວລາໄປເບີ່່ງນ້ອງສາວທີ່ຍັງນ້ອຍ. A young boy called Kun encounters a magical garden which enables him to travel through time and […]

ONE CUT OF THE DEAD / ຊ້ອມບີ້ກັດຢ່າຢຸດຖ່າຍ

January 10, 2019 Japan Foundation, Vientiane 0

Synopsis ການຖ່າຍຮູບເງົາຜີຊ່ອມບີ້ໃນສາງຮ້າງແຫ່ງໜຶ່ງເປັນເວລາ 37 ນາທີ ໂດຍບໍ່ມີການຕັດຕໍ່, ສຸດທ້າຍກໍ່ສາມາດສ້າງຮູບເງົາໃຫ້ສຳເລັດໄດ້ດ້ວຍການຮ່ວມມືສາມັກຄີກັນຂອງທີມງານທັງໝົດ ຊຶ່ງເປັນຮູບເງົາຕະຫຼົກອີກແບບໜຶ່ງ. Starting off in a run-down, abandoned warehouse with a non-stop one-take 37-minute shot, the film then completely switches […]

Inuyashiki / ພໍ່ລຸງຫຸ່ນຍົນຜູ້ພິທັກໂລກ

January 10, 2019 Japan Foundation, Vientiane 0

Synopsis ລຸງ Inuyashiki ແລະ ໜຸ່ມນັກຮຽນຊື່ Shishikami ໄດ້ຖືກລະເບີດຈາກຍານມະນຸດຕ່າງດ້າວ,ຫຼັງຈາກຕື່່ນຂື໊ນມາທັງສອງກໍ່ມາຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍສາມາດແປງເປັນຫຸ່ນຍົນ ແລະ ມີພະລັງພິເສດ,ທັງສອງມີເປົ້າໝາຍຕ່າງກັນ ພໍ່ລຸງໃຊ້ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນ, ແຕ່ Shishikami ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອທຳລາຍຜູ້ຄົນ. An alien encounter changes two characters into indestructible cyborgs. While one decides […]

Laughing Under the Clouds / ເຍີ້ຍຟ້າທ້າເມກ

January 10, 2019 Japan Foundation, Vientiane 0

Synopsis ໃນຕອນທ້າຍຂອງຍຸກຊາມູໄລ ແລະ ລັດຖະບານ Meiji ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1868. ໄດ້ມີຕຳນານຂອງງູຍັກທີ່ມີພະລັງພິເສດໄດ້ຟື້ນຂື້ນມາທຸກໆ 300 ປີ ເພື່ອທຳລາຍປະເທດ, 3 ອ້າຍນ້ອງໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອນຳຄວາມສະຫງົບມາສູ່ປະເທດ. At the time is the end of Samurai era and the new […]

Lu over the wall

January 10, 2019 Japan Foundation, Vientiane 0

Synopsis ເດັກໜຸ່ມນັກຮຽນມໍປາຍ ຊື່ວ່າ Kai ທີ່ພໍ່-ແມ່ແຍກທາງກັນຊຶ່ງມັກໃນການແຕ່ງເພັງ ໄດ້ຖືກຊັກຊວນຈາກໝູ່ສະໜິດ 2 ຄົນ ເພື່ອໄປດິນແດນເງືອກ.ແລ້ວໄດ້ໄປພົບກັບ “Lu” ນາງເງືອກນ້ອຍມະຫັດສະຈັນທີ່ຮັກໃນການຮ້ອງເພັງ ແລະ ການເຕັ້ນ… Middle school student, Kai ends up in a declining fishing town as […]