No Image

ພະນັກງານໃຫມ່ A new staff member has come!

February 16, 2017 Japan Foundation, Vientiane 0

ພະນັກງານໃຫມ່ຂອງສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ຊື່ ທ້າວ ພຸດທະສອນ ຫຼວງສຸພົມ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນມື້ນີ້ ລາວຈະເຂົ້າມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວກັບງານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ. ສະບາຍດີທຸກໆຄົນ ຍິນດີທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ພຸດທະສອນ ຫຼື ເອີ້ນຊື່ຫຼີ້ນວ່າ ຕ້ອມ. ສຳລັບການມາຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຜີຍແຜ່ສິນລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ ສູ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້. ຫວັງວ່າ ທຸກໆຄົນຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ. ຂໍຂອບໃຈ […]