No Image

A workshop for Asian young composers

July 8, 2016 Admin 0

ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2016 ນີ້ ໄດ້ມີການປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານດ້ານດົນຕີໄລຍະເວລາສອງອາທິດ ສໍາລັບບັນດານັກປະພັນຫນຸ່ມອາຊີ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ໃນຊຽມຣຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ກໍມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວແມ່ນ ທ້າວ ອານຸສອນ ປຣານີກາຍ ອາຈານຫນຸ່ມທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າການປະຊຸມສົນທະນາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. (JFAC-VT) ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:http://www.cambodianlivingarts.org/our-work/upcoming-events/ In July 2016 a […]