No Image

Japanese Learning Site ‘Listen Together : The Songs of Japan’, Now Released!

October 6, 2016 Admin 0

ເວັບໄຊສ ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ “ຟັງນໍາກັນ: ເພງຍີ່ປຸ່ນ” ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມແລ້ວ ບົດເພງຢູ່ໃນເວັບໄຊສດັ່ງກ່າວນີ້ ເປັນບົດເພງທີ່ງ່າຍ ແລະ ໃຜໆກໍຮ້ອງໄດ້ ເຫມາະສຳລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນຂັ້ນພື້ນຖານ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຊົມລາຍລະອຽດຂອງເວັບໄຊສໄດ້ລຸ່ມນີ້: For more information visit the below: http://nihon-no-uta.jp/