ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊສ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

The Japan Foundation Asia Center, Vientiane (JFAC-VT)

ກິດຈະກຳຢູ່ໃນໄລຍະນີ້   RECENT NEWS

🎬 ຂໍແນະນຳຮູບເງົາເລື່ອງທີ 7-  Introductions of films to be screened:
#7″ Survival Family”
 [29 November]


🎬 ຂໍແນະນຳຮູບເງົາເລື່ອງທີ 6-  Introductions of films to be screened:
#6″In this Corner of the World”
 [27 November]


🎬 ຂໍແນະນຳຮູບເງົາເລື່ອງທີ 5-  Introductions of films to be screened:
#5 “Mumon: The Land of Stealth”
 [24 November]


🎬 ຂໍແນະນຳຮູບເງົາເລື່ອງທີ 4-  Introductions of films to be screened:
#4 “Let’s Go, JETS!”
 [22 November]


🎬 ຂໍແນະນຳຮູບເງົາເລື່ອງທີ 3 –  Introductions of films to be screened:
#3 “ReLIFE”
 [20 November]


🎬 ຂໍແນະນຳຮູບເງົາເລື່ອງທີ 2 –  Introductions of films to be screened:
#2 “Her Loves Boils Bathwater”
 [17 November]


🎬 ຂໍແນະນຳຮູບເງົາເລື່ອງທີ 1 –  Introductions of films to be screened:
#1 “Rudolf the Black Cat”
 [16 November]


ກຄັດເລືອກເຂົ້າຮ່ວມງານTIFF Online review winner’s report after attending TIFF [16 November]


🎬 ພອດສະເຕີ້ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ 2    “POSTER” –  2nd Japanese Film Festival
[14 November]


🎬 ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ຄັ້ງທີ Ⅱ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ The 2nd Japanese Film Festival in Vientiane [12 October]


 

This month’s picture.

Meiji Jingu Shrine(Tokyo)©JFAC-VT