ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊສ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

The Japan Foundation Asia Center, Vientiane (JFAC-VT)

ກິດຈະກຳຢູ່ໃນໄລຍະນີ້   RECENT NEWS


ອາຈານສອນທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນພ້ອມທີ່ຈະສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃນສົກຮຽນໃໝ່ [17July]


“ricca ricca*festa 2017” (International Theater Festival OKINAWA for Young Audiences) will be held July 24-30 in Okinawa, Japan [17July]


CROSSCUT ASIA #04 to showcase Next Generation of ASEAN’s Filmmakers [10 July]


New Update: “SUNSHOWER”: Biggest Ever Contemporary Art Exhibition in Tokyo featuring Southeast Asia! [20 June]


Open Call for Applications: The Japan International MANGA Award [19 June]


Open Call for Applications: VISUAL DOCUMENTARY PROJECT in Kyoto
and Tokyo
 [7 June]


Open Call for Applications: SALZBURG GLOBAL SEMINAR in Austria [7 June]


Announcement of Grant & Fellowship Awardees [FY2017 1st Round] [7 June]


SUNSHOWER: Contemporary Art from Sountheast Asia 1980s to Now  [7 June]


TALENTS TOKYO 2017 CALL FOR ENTRIES [28 April]


ຄອນເສີດມິດຕະພາບ ລາວ, ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7 ເດືອນ 5 (ວັນອາທິດ) –  “Friendship Classic Concert” will be held on May 7 (Sunday) [28 April]


ເວັບໄຊ້ທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບການສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂອງຄູສອນຕ່າງປະເທດ – Useful websites for Japanese-Language teachers overseas [28 April]


“SUNSHOWER: Contemporary Art from Southeast Asia 1980s to Now” [21 April]


This month’s picture.