ພະນັກງານໃຫມ່ A new staff member has come!

ພະນັກງານໃຫມ່ຂອງສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ຊື່ ທ້າວ ພຸດທະສອນ ຫຼວງສຸພົມ ໄດ້ເລີ່ມເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນມື້ນີ້ ລາວຈະເຂົ້າມາຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ່ຽວກັບງານສິລະປະ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

ສະບາຍດີທຸກໆຄົນ ຍິນດີທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ, ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ພຸດທະສອນ ຫຼື ເອີ້ນຊື່ຫຼີ້ນວ່າ ຕ້ອມ. ສຳລັບການມາຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່ໃໝ່ຄັ້ງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເຜີຍແຜ່ສິນລະປະ ແລະ ວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ ສູ່ສັງຄົມໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູ້. ຫວັງວ່າ ທຸກໆຄົນຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ. ຂໍຂອບໃຈ

Our new staff member, Mr. Phouthasone Luangsouphom (Tom), has just been employed today! He will be mainly in charge of arts and culture projects.

“Hello everybody! nice to meet you. My name is Phouthasone or you can call me Tom.
From now on I will be  part of Asia Center to work in art and culture. It will be nice if I could get full support from you. Thank you very much”

Be the first to comment

Leave a Reply