ເທດສະການຮູບເງົາເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ!-Film Fes. has just started!

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນຄັ້ງທີ I ໄດ້ເລີ່ມຂື້ນແລ້ວ! ຮອບຕໍ່ໄປພວກເຮົາຈະສາຍຢູ່ໃນວັນທີ່ 28-29 ມັງກອນນີ້ສະນັ້ນ ຢ່າລືມ!ຢ່າພາດ!
ຮູບເງົາທຸກເລື່ອງແມ່ນເປັນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ເວັບໄຊສ (ພາສາລາວ)http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ເຟສບຸກ ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 55 41 148)

The Japanese Film Festival has just started! The next showing round will be on Jan. 28(Sat) & 29(Sun).  All the films are in Japanese with both Lao and English subtitles.  Don’t miss them!
Website: http://la.japanesefilmfest.org/
FB:  ITECC MALL Cineplex  (Tel: 030 55 41 148)

Be the first to comment

Leave a Reply