ມີສັບບັນຍາຍອັງກິດແລ້ວ(ເທດສະການຮູບເງົາ)-English subtitles are available! (Film Fes.)

ເທດສະການຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ
ມີສັບບັນຍາຍເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ຊື້ປີ້ລ່ວງຫນ້າແມ່ນ 10,000 ກີບເທົ່ານັ້ນ
ໄປເບິ່ງຮູບເງົາໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບລາງວັນໄປທ່ຽວຍີ່ປຸ່ນ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ(ພາສາລາວ): http://la.japanesefilmfest.org/?lang=la
ເຟສບຸກ: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
ITECC MALL Cineplex (ໂທ 030 5541 148)

The Japanese Film Festival
All the films are in Japanese with both Lao and English subtitles.
Pre-sale 10.000kip
Write a review for a chance to win a trip to Tokyo
More Information: http://la.japanesefilmfest.org/
FB: Japan Foundation Asia Center, Vientiane
ITECC MALL Cineplex (Tel: 030 55 41 148)

Be the first to comment

Leave a Reply