ໃນວັນທີ 5 ແລະ 6 ເດືອນ 10 ປີ 2017. ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່່ປຸ່ນ ຫ້ອງການພົວພັນນະຄອນຫຼວງ ຈະພັກວັນອອກພັນສາ ແລະ ຊ່ວງເຮືອ. ສຳລັບວັນຈັນ ທີ 9 ເດືອນ 10 ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກປົກກະຕິ.

Be the first to comment

Leave a Reply