ຄອນເສີດມິດຕະພາບ ລາວ, ໄທ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນຈະຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 7 ເດືອນ 5 (ວັນອາທິດ) – “Friendship Classic Concert” will be held on May 7 (Sunday)

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຂອງງານແມ່ນລະບຸຢູ່ໃນໂປດສະເຕີລຸ່ມນີ້.
ສອບຖາມຂໍ້ມູນຕ່າງໆ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ບີໂທ: 020-9548-9595
Poster_Friendship Classic Concert

For more information see the attached poster.
if you have any inquiries, please contact: 020-9548-9595
Poster_Friendship Classic Concert

 

Be the first to comment

Leave a Reply