ຄັ້ງທຳອິດ ຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຈະເດີນທາງມາລາວ ໃນໄວຯ ນີ້ The first “NIHONGO Partner” to Laos is coming soon!

ນາງ ໂມເອະໂກະ  ກະໄຕ, ເປັນຄູຜູ້ຊວ່ຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທຳອິດ  ຈະເດີນທາງມາຮອດລາວ  ໃນວັນທີ  26 ເດືອນກັນຍາ ນີ້, ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນວຽງຈັນ, ລາວຈະໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໂຮງຮຽນ ມັດທະຍົມສົມບູນສຶກສາແຫ່ງອື່ນໆ ທີ່ສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ. ໂຄງການນີ້ແມ່ນສົ່ງປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການມາເປັນ “ຄູຜູ້ຊວ່ຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ” ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນ່ໃສ່ການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ໃນບັນດາໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໃນຂົງເຂດປະເທດອາຊຽນ  ເຊິ່ງໃນນັ້ນກໍ່ແມ່ນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກຮຽນ.

Ms. Moeko Katai, who is the first “NIHONGO Partner” to Laos, will arrive in Vientiane on September 26.  Based at Vientiane Secondary School, she will visit other secondary schools that have Japanese-Language classes. This program dispatches Japanese citizens as “NIHONGO Partners” mainly to secondary schools in ASEAN countries in order to support the local Japanese-Language teachers and students.  For more information visit the below site: http://jfac.jp/en/partners

Vientiane Secondary School  ©JFAC-VT

Be the first to comment

Leave a Reply