ອັບເດດຂ່າວກ່ຽວກັບການສາຍຮູບເງົາ”ນ້ອງຮັກ”ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ – Update news! “Dearest sister” to screen in Japan

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການເດີີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້ ຊຶ່ງຈະໄດ້ມີການສາຍຮູບເງົາ “ນ້ອງຮັກ” ຢູ່ໃນໂປຣແກມນີ້ນຳ. ເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ທີ່:
https://jfac.jp/…/ev…/e-fun-fun-asian-cinema-dearest-sister/

The Fifth FUN! FUN! ASIAN CINEMA―”The First Japanese Screening of ‘Dearest Sister,’ a New Type of Art Horror Film by Lao’s First Female Director!”. More detail, visit here:
https://jfac.jp/…/ev…/e-fun-fun-asian-cinema-dearest-sister/

 

Be the first to comment

Leave a Reply