ລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການ ແລະ ຮ່ວມກັນສ້າງຮູບເງົາສັ້ນທັງໝົດ 3 ເລື່ອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການ Action! Asia #04, ມີລາຍລະອຽດໃນເວັບໄຊ້ນີ້: Short Films Jointly Made by Japanese and Southeast Asian Students

1.”Daily train” (Drama), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/WjWAqqb0n4g
2.”Your shirt, My socks” (documentary), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/gwhdNaP_z2k
3.” The image of Secret” (documentary), ເຂົ້າໄປເບີ່ງທີ່: https://youtu.be/u1OzBJbkdK8

カテゴリー: Uncategorized

コメントを残す