No Image

TIFFCOM2016

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊີນທ່ານ Abraham (Damon) Sayavong ທ່ານ Douangmany SoliPhanh ແລະ ທ່ານນາງ Viengkham Inthavong ເຂົ້າຮ່ວມງານ TIFFCOM 2016 ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ ໂອໄດບະ, ໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ລາຍລະອຽດຄຣິກ TIFFCOM is a Marketplace […]

No Image

JF Japanese e-Learning Minato

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ,  ທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ທຸກເວລາ! ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ ‘ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ Minato’  ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄດ້ເລີຍທີ່ http://minato-jf.jp ‘Minato’ແມ່ນເວທີຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນອອນໄລນ໌ ແມ່ນອອກແບບມານຳໃຊ້ໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂລກສາມາດ ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍຯ!!!!  ທ່ານພຽງແຕ່ອອນໄລນ໌ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດຫາຄູສອນພິເສດຊ່ວຍທ່ານ, ມີການຮຽນບົດຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຈາກອາຈານສອນທີ່ນຳໃຊ້ຈາກຊີວິດຕົວຈິງ. ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ອອນໄລນ໌, ຊຸຸມຊົນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄົນອື່ນໃນທົ່ວໂລກໄດ້. ເລືອກ ’Minato’! ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໃຫມ່ຂອງການຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ […]

No Image

The 29th Tokyo International Film Festival(TIFF)

ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊີນ ທ່ານສີສຸພັນ ອຳພອນພົງ ນັກຂ່າວຈາກຫນັງສືພິມ Vientiane Times ເຂົ້າຮ່ວມງານ ເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວ ຄັ້ງທີ່29. TIFF will be held from October 25 to November 3.  Mr. Sisouphanh Amphonephong (Reporter, Vientiane […]

No Image

International Theater Festival Okinawa for Young Audiences

 ງານໂອກີນະວາ ເທດສະການໂຮງລະຄອນນາໆຊາດສຳລັບຜູ້ຊົມໄວຫນຸ່ມນ້ອຍ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ ຢູ່ທີ່ ນ້າຫະ, ໂອກີນະວາ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໃນນີ້, ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວສອງທ່ານຄື: ທ່ານນາງ ວັນສີ ສຸກຈະເລີນ ແລະ ທ່ານນາງ ນຸດ ພຸດທະວົງສາ  International Theater Festival Okinawa for Young Audiences […]

No Image

A workshop for Asian young composers

ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2016 ນີ້ ໄດ້ມີການປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານດ້ານດົນຕີໄລຍະເວລາສອງອາທິດ ສໍາລັບບັນດານັກປະພັນຫນຸ່ມອາຊີ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ໃນຊຽມຣຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ກໍມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວແມ່ນ ທ້າວ ອານຸສອນ ປຣານີກາຍ ອາຈານຫນຸ່ມທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າການປະຊຸມສົນທະນາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. (JFAC-VT) ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:http://www.cambodianlivingarts.org/our-work/upcoming-events/ In July 2016 a […]

No Image

An online introductory Japanese-language course

ຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງໃນເວັບໄຊສອອນລາຍແລ້ວ(ຈາກວັນທີ່ 20/06 ຫາ 31/07). ທຸກທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຈາກທຸກໆຫົນແຫ່ງທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/resource/2015/10-01.html An online introductory Japanese-language course (from June 20 to July 31). You can learn a basic Japanese from […]