No Image

TIFFCOM2016

July 29, 2016 Admin 0

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊີນທ່ານ Abraham (Damon) Sayavong ທ່ານ Douangmany SoliPhanh ແລະ ທ່ານນາງ Viengkham Inthavong ເຂົ້າຮ່ວມງານ TIFFCOM 2016 ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ ໂອໄດບະ, ໂຕກຽວ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ລາຍລະອຽດຄຣິກ TIFFCOM is a Marketplace […]

No Image

JF Japanese e-Learning Minato

July 28, 2016 Admin 0

ສະບາຍດີທຸກທ່ານ,  ທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ທຸກສະຖານທີ່ ແລະ ທຸກເວລາ! ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດ ‘ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນເປີດການຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ Minato’  ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄດ້ເລີຍທີ່ http://minato-jf.jp ‘Minato’ແມ່ນເວທີຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນອອນໄລນ໌ ແມ່ນອອກແບບມານຳໃຊ້ໃຫ້ທຸກຄົນໃນໂລກສາມາດ ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍຯ!!!!  ທ່ານພຽງແຕ່ອອນໄລນ໌ ແລະ ຮຽນດ້ວຍຕົວເອງ, ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຍັງໄດ້ຈັດຫາຄູສອນພິເສດຊ່ວຍທ່ານ, ມີການຮຽນບົດຮຽນ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ໄດ້ຮຽນຈາກອາຈານສອນທີ່ນຳໃຊ້ຈາກຊີວິດຕົວຈິງ. ມີຫລາຍສິ່ງທີ່ອອນໄລນ໌, ຊຸຸມຊົນກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບຄົນອື່ນໃນທົ່ວໂລກໄດ້. ເລືອກ ’Minato’! ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງໃຫມ່ຂອງການຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນ […]

No Image

The 29th Tokyo International Film Festival(TIFF)

July 27, 2016 Admin 0

ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊີນ ທ່ານສີສຸພັນ ອຳພອນພົງ ນັກຂ່າວຈາກຫນັງສືພິມ Vientiane Times ເຂົ້າຮ່ວມງານ ເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວ ຄັ້ງທີ່29. TIFF will be held from October 25 to November 3.  Mr. Sisouphanh Amphonephong (Reporter, Vientiane […]

No Image

International Theater Festival Okinawa for Young Audiences

July 11, 2016 Admin 0

 ງານໂອກີນະວາ ເທດສະການໂຮງລະຄອນນາໆຊາດສຳລັບຜູ້ຊົມໄວຫນຸ່ມນ້ອຍ ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ່ 25-31 ກໍລະກົດ ຢູ່ທີ່ ນ້າຫະ, ໂອກີນະວາ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ໃນນີ້, ມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນງານດັ່ງກ່າວສອງທ່ານຄື: ທ່ານນາງ ວັນສີ ສຸກຈະເລີນ ແລະ ທ່ານນາງ ນຸດ ພຸດທະວົງສາ  International Theater Festival Okinawa for Young Audiences […]

No Image

A workshop for Asian young composers

July 8, 2016 Admin 0

ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2016 ນີ້ ໄດ້ມີການປະຊຸມສົນທະນາວຽກງານດ້ານດົນຕີໄລຍະເວລາສອງອາທິດ ສໍາລັບບັນດານັກປະພັນຫນຸ່ມອາຊີ ທີ່ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ໃນຊຽມຣຽບ ປະເທດກຳປູເຈຍ. ເຊິ່ງໃນນັ້ນ, ກໍມີຕົວແທນຈາກປະເທດລາວແມ່ນ ທ້າວ ອານຸສອນ ປຣານີກາຍ ອາຈານຫນຸ່ມທີ່ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເຂົ້າການປະຊຸມສົນທະນາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ. ໂດຍໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນຈາກ ສູນອາຊີ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. (JFAC-VT) ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານນີ້ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີ່:http://www.cambodianlivingarts.org/our-work/upcoming-events/ In July 2016 a […]

No Image

An online introductory Japanese-language course

July 5, 2016 Admin 0

ຫລັກສູດພາສາຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນລົງໃນເວັບໄຊສອອນລາຍແລ້ວ(ຈາກວັນທີ່ 20/06 ຫາ 31/07). ທຸກທ່ານສາມາດຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຈາກທຸກໆຫົນແຫ່ງທົ່ວໂລກໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ລາຍລະອຽດສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່: http://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/education/resource/2015/10-01.html An online introductory Japanese-language course (from June 20 to July 31). You can learn a basic Japanese from […]