Category Archives: Uncategorized

ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ-The Japan Foundation Asian Art Archive web pages available now!

ໜ້າເວັບໄຊ້ຂອງງານສິນລະປະອາຊີ ແລະ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນມີໃຫ້ນຳໄຊ້ແລ້ວ

ສິນລະປະເອເຊຍຄ່ອຍໆເລີ່ມດຶງດູດຄວາມສົນໃຈໄປທົ່ວໂລກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ ພສ 1990. ເບີ່ງຍ້ອນໄປ 3 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ກິດຈະກຳສິນລະປະຂອງທາງມູນນິທິໄດ້ມີການພັດທະນາໄປຄຽງຄູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນກນພັດທະນາສິນລະປະຂອງເອເຊຍ.
ສະນັ້ນຜູ້ອ່ານສາມາດເຂົ້າໄປຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ຈັດເກັບໄວ້ເປັນພາສາອັງກິດທີ່ລວບລວມໂຄງການ ແລະ ເທດສະການຕ່າງໆຫຼາຍກວ່າ 50 ເລື່ອງໂດຍຫຍໍ້ ຊຶ່ງຈັດເກັບໄວ້ເປັນລາຍການສິນລະປະການສະແດງ, ການປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບການປະຊຸມສຳມະນາ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປອ່ານທີ່:
ຂ່າວ:
https://jfac.jp/en/culture/news/n-asia_exhibition_history/

ຂໍ້ມູນເອກະສານສິນລະປະຂອງອາຊີ
https://www.jpf.go.jp/e/publish/asia_exhibition_history/index.html

The Japan Foundation Asian Art Archive web pages available now!

Previously little known elsewhere, Asian art has gradually started to attract attention worldwide since the 1990s. Looking back on these three decades, the art activities of the Japan Foundation seem to have developed in parallel with the evolving progress of art in Asia.
In this “Asian Art Archive” readers can find such archival information in English as summaries of over 50 projects and events, the contents pages of art exhibition catalogues and symposium reports, and descriptions of symposium programs.

For more information visit the below:
News
https://jfac.jp/en/culture/news/n-asia_exhibition_history/

Asian Art Archive
https://www.jpf.go.jp/e/publish/asia_exhibition_history/index.html

 

ໂປຣແກມການເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວຄັ້ງທີ 31 – Invitation program to the 31st Tokyo International Film Festival

ເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວ ຄັ້ງທີ 31 ຈະໄດ້ຈັດຂື້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25 ຕຸລາ ເຖິງ ທີ 3 ພະຈິກ 2018. ສຳລັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ທາງຝ່າຍຈັດງານເທດສະການຮູບເງົາສາກົນໂຕກຽວ ຫຼືວ່າ TIFF ແລະ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ລິເລີ່ມການແລກປ່ຽນທີ່ມີຫົວຂໍ້ “ໂຄງການແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳດ້ານຮູບເງົາ” ຊຶ່ງລວມມີຫຼາຍລາຍການທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສົ່ງເສີມການແລກປ່ຽນ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງຜູ້ສ້າງຮູບເງົາໃນອາຊີ, ນັກຂ່າວ ແລະ ກຸ່ມເປົ້າໝາຍອື່ນໆ.
ສຳລັບປີນີ້ ມີຕົວແທນມືອາຊີບໃນຂະແໜງຕ່າງໆຈາກປະເທດລາວໄດ້ຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ:

  1. Mr. Southiphone PHAFONG (DJ Pom),ຫົວໜ້າຂະແໜງກຳກັບການຜະລິດ, ແລະ ພິທີກອນ, ບໍລິສັດໂທລະພາບລາວສະຕ້າ
  2. Mr. Gabriel KUPERMAN, ຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການບຸນມະໂຫລານຮູບເງົາຫຼວງພະບາງ
  3. Mr. Eddy LEOW, ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ Westec Media Co.,Ltd.

ລາຍລະອຽດສຳລັບຂໍ້ມູນອື່ນໆກ່ຽວກັບ TIFF ແມ່ນເຂົ້າໄປໃນເວັບໄຊ້ນີ້:
https://2018.tiff-jp.net/en/

The 31st Tokyo International Film Festival (TIFF) will be held from October 25 through November 3, 2018.  Following last year, TIFF and the Japan Foundation Asia Center have initiated the “Film Culture Exchange Projects”, which includes various programs designed to encourage exchanges and networking among Asian film professionals, journalists and other key figures.
This year the following professionals have been invited from Laos:

  1. Mr. Southiphone PHAFONG (Pom), Chief Producer, Lao Star Television Company
  2. Mr. Gabriel KUPERMAN, Founder & Director, Luang Prabang Film Festival
  3. Mr. Eddy LEOW, Managing Director, Westec Media Co.,Ltd.

For more information on TIFF visit the below:
https://2018.tiff-jp.net/en/
 

Two interview articles related to “DANCE DANCE ASIA – Crossing the Movements in Tokyo 2018”

Two pioneers who lead the street dance scene in their respective countries, Indonesia and Japan, meet for the first time.

Fabas is director and choreographer of “Soul Train” at DANCE DANCE ASIA in Tokyo 2018, and Ozawa is president of En Dance Studio, a Japan-based studio that attracts dancers from around the world.

The two talk about their personal encounters with dance, the current situation surrounding street dance in their countries and the outlook for the future.

For more information visit the below:
https://jfac.jp/en/culture/features/f-ah-hamdi-fabas-yusuke-ozawa/

“Asian Three-Fold Mirror” series to be theatrically released!

The Asian Omnibus co-production series “Asian Three-Fold Mirror”, jointly conducted by the Japan Foundation Asia Center and Tokyo International Film Festival, will be released in theaters in Japan. The first of the series Asian Three-Fold Mirror 2016: Reflections will be in theaters from October 12 to 18, 2018 and the second Asian Three-Fold Mirror 2018: Journey will be in theaters from November 9 to 15, 2018, following its world premiere at the 31st Tokyo International Film Festival (October 25 to November 3, 2018).

For more information visit the below:

『アジア三面鏡』シリーズ劇場公開決定!

ອັບເດດຂ່າວກ່ຽວກັບການສາຍຮູບເງົາ”ນ້ອງຮັກ”ທີ່ຍີ່ປຸ່ນ – Update news! “Dearest sister” to screen in Japan

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບການເດີີນທາງໄປຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້ ຊຶ່ງຈະໄດ້ມີການສາຍຮູບເງົາ “ນ້ອງຮັກ” ຢູ່ໃນໂປຣແກມນີ້ນຳ. ເຂົ້າໄປອ່ານໄດ້ທີ່:
https://jfac.jp/…/ev…/e-fun-fun-asian-cinema-dearest-sister/

The Fifth FUN! FUN! ASIAN CINEMA―”The First Japanese Screening of ‘Dearest Sister,’ a New Type of Art Horror Film by Lao’s First Female Director!”. More detail, visit here:
https://jfac.jp/…/ev…/e-fun-fun-asian-cinema-dearest-sister/

 

ທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້ ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາຂອງລາວ ໄດ້ຮັບການເຊີນໄປທີ່ຍີ່ປຸ່ນໂດຍ ມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ – Lao film director Mattie Do is invited to Japan by the Japan Foundation

ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເຊີນທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ໂດ້, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງລາວ ແລະ ເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບໂລກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກມຜູ້ນຳທາງດ້ານວັດທະນະທຳ ໃນເດືອນໜ້າ ລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 27 ກໍລະກົດ. ໂປຣແກມດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ແນະນຳບັນດາບຸຄົນທີ່ເປັນຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນ ແລະ ມີຊື່່ສຽງດ້ານ ວັດທະນະທຳ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນຍິ່ງຂື້ນ.
ທ່ານ ນາງ ແມັດຕີ້ ຈະໄດ້ໄປພົບກັບບັນດາຊ່ຽວຊານໃນຂະແໜງຮູບເງົາ ແລະ ກໍ່ຈະໄດ້ສາຍຮູບເງົາຮອບພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ “ ນ້ອງຮັກ ” ຢູ່ 2 ແຫ່ງ ທີ່ ນະຄອນໂຕກຽວ, ຊຶ່ງເປັນຮູບເງົາທີ 2, ທີ່ ເພີ່ນໄດ້ເປັນຜູ້ກຳກັບເອງ.
ສຳລັບຂໍ້້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບໂປຣແກມ ແລະ ບັນດາບຸຄົນສຳຄັນຕ່າງທີ່ເຄີຍໄປມາແລ້ວ ແມ່ນເຂົ້າໄປອ່ານທີ່: http://jfac.jp/en/culture/projects/short-term-invitation/

The Japan Foundation Asia Center is going to invite Ms. Mattie Do, a world-acclaimed Lao film director, under the “Invitation Program for Cultural Leaders” next month from July 17 to 27.
This program aims to provide prominent persons in cultural and social fields and leaders of special importance with a firsthand introduction to Japan to enhance their awareness and understanding of the country. She will meet with film related professionals and her second feature film “Dearest Sister” will be specially screened in two venues in Tokyo.
For more information on the program and its past invited guests, visit the below:
http://jfac.jp/en/culture/projects/short-term-invitation/

 

ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ 2018

ພິທີສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດການສິດສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນໃຫ້ຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ໜົດວາລະປະຈຳການຢູ່ 3 ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສົມບູນ (Closing Ceremony of Japanese Teacher Assistants in 3 Secondary Schools). ເຊິ່ງໃນວັນທີ 9 ເດືອນພຶດສະພາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ສູນອາຊີມູນນິທິຍີ່ປຸ່ນ, ໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບຜົນງານໃຫ້ແກ່ຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ, ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂອງປະເທດລາວ. ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ສົ່ງຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ໄລຍະທີ II, ຈຳນວນ 2 ທ່ານ, ເຊິ່ງເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 28 ເດືອນສິງຫາ 2017 ເຖິງ 26 ເດືອນພຶດສະພາ 2018 ເປັນໄລຍະເວລາ 9 ເດືອນ, ທ່ານ ນາງ ອາມິ ໂກໂຕະ ແມ່ນປະຈຳການທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນວຽງຈັນ, ທ່ານ ນາງ ມິກິ ໂອຊຶ, ແມ່ນປະຈຳການຢູ່ 2 ໂຮງຮຽນກໍ່ຄື: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນໜອງບອນ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາສົມບູນເພຍວັດ, ໂດຍໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄູສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ເປັນຄົນລາວ.
ໃນວັນທີ 26 ເດືອນພຶດສະພາ 2018 ຜ່ານມາ, ກໍ່ໄດ້ມີບັນດາຄູສອນ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນຈາກໂຮງຮຽນ 3 ແຫ່ງ, ກໍ່ໄດ້ມາສົ່ງຄູຜູ້ຊ່ວຍສອນພາສາຍີ່ປຸ່ນທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮັກແພງຂອງບັນດາຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນທີ່ໄດ້ຈາກໂຮງຮຽນ 3 ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ເດີນທາງກັບປະເທດຍີ່ປຸ່ນໂດຍສະຫວັດດີພາບ.


Talents Tokyo 2018 Call for Entries

Application Submission Period: May 15 – June 15, 2018

Please see the official website for more details on the project and application.
http://talents-tokyo.jp/2017/news/talents-tokyo-2018-call-for-entries

Talents Tokyo 2018 (TT2018), the Asian talent development and networking platform for film, will take place again from November 19 (Monday) to November 24 (Saturday), 2018 during the 19th TOKYO FILMeX. We will welcome applications from May 15 (Tuesday) to June 15 (Friday), 2018.

We look forward to receiving the entries from young filmmakers and producers!
A related website of the Japan Foundation Asia Center.
http://jfac.jp/en/culture/news/n-talents-tokyo-entry-2018/